Novice

Količina ponarejenega blaga, zaseženega na meji EU, se povečuje

Leta 2021 sta bila količina in vrednost ponarejenega blaga, ki so ga carinski organi zadržali na meji EU, večja kot leta 2020. Medtem ko se je vrednost zaseženega blaga v primerjavi s prejšnjim letom povečala le za 4 %, se je količina blaga, ki je bilo leta 2021 zadržano na meji EU, povečalo za 56 %.

Raziskava EUIPO ugotavlja, da 93 % malih in srednjih podjetij z registriranimi pravicami intelektualne lastnine opaža pozitiven vpliv na svoje poslovanje

Raziskava o stanju intelektualne lastnine v evropskih malih in srednjih podjetjih za leto 2022, ki jo je objavil Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) prek Evropskega observatorija za kršitve pravic intelektualne lastnine, kaže, da ima le 10 % malih in srednje velikih podjetij (MSP) v EU registrirane pravice intelektualne lastnine, kot so nacionalne in evropske blagovne znamke, modeli in patenti.

So ponarejene cigarete bolj nevarne?

V Franciji so sredi januarja odkrili podzemno tovarno za proizvodnjo ponarejenih cigaret. Zaseženi tobak in ponarejeni izdelki so bili uničeni.

Goljufije s hrano: Europol zasegel približno 27.000 ton hrane in pijače

Operacija OPSON XI, usmerjena v goljufije s hrano, je privedla do večjega števila zasegov ponarejene hrane in pijače po vsej Evropi. Operacija, ki jo je za ukrepe po vsej EU usklajeval Europol, je potekala med decembrom 2021 in majem 2022.

Tudi v Sloveniji v veljavi Konvencija Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov

Z včerajšnjim dnem je v Sloveniji stopila v veljavo Konvencija Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje (v nadaljevanju konvencija Medicrime), ki nadgrajuje obstoječi evropski pravni red z obveznostjo inkriminacije ponarejanja medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanj.

Publikacija o dosežkih in mejnikih Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine

Poleg pregleda dosežkov in mejnikov publikacija zajema tudi pregled mreže opazovalnega urada, v kateri sodeluje tudi slovenski urad za intelektualno lastnino, in pregled sodelovanja z javnimi in zasebnimi deležniki.

Študija o vplivu umetne inteligence na kršenje ter uveljavljanje avtorske pravice in modelov

Razvoj kibernetske kriminalitete je povezan tudi z zlorabo umetne inteligence, ki lahko poveča obsežnost napadov v obliki socialnega inženiringa, uporabljati pa jo je mogoče tudi za zlonamerno opremo za spletno žetje podatkov iz dokumentov, izogibanje prepoznavanju slik in glasovni biometriki ter za izboljšanje zmogljivosti za veriženje podatkovnih blokov.

Mladi Slovenci kupujejo vse več ponarejenih izdelkov in še naprej dostopajo do piratskih vsebin

Danes je svetovni dan boja proti ponarejanju in piratstvu, ki letos v ospredje postavlja mlade. Najnovejša raziskava Urada Evropske unije za intelektualno lastnino kaže, da je v zadnjem času v Sloveniji 37 % mladih, starih med 15 in 24 let, namenoma kupilo ponaredek, 20 % pa jih je zavestno dostopalo do piratskih vsebin.

Leta 2021 največ evropskih patentnih prijav na področju digitalnih komunikacij

Evropski patentni urad je objavil letno statistiko števila patentnih prijav po posameznih področjih in državah. Digitalne komunikacije so tesno prehitele medicinsko tehnologijo, ki je bila na prvem mestu leta 2020. Največ prijav je izviralo iz Združenih držav Amerike, najhitrejšo rast pa je zabeležila Kitajska. Slovenija je na 40. mestu, po številu prijav na prebivalca pa na 20. mestu.

V 21 državah zaseženih več kot 5 milijonov potencialno nevarnih igrač

Europol je od lanskega oktobra do konca letošnjega januarja v operaciji Ludus II zasegel več kot pet milijonov nevarnih igrač v skupni vrednosti več kot 18 milijonov evrov. Zasežene igrače so predstavljale tveganje za zdravje zaradi izpostavljenosti kemikalijam, zadušitvi, električnemu udaru, poškodbi sluha in nevarnosti požara.