Omejitev odgovornosti

Vsebina in gradiva na tem spletnem mestu so zgolj informativne narave in ne predstavljajo pravnega nasveta, zato zanje Urad RS za intelektualno lastnino (URSIL) odškodninsko ne odgovarja. Informacije na tem spletnem mestu lahko vsebujejo povezave na zunanja spletna mesta, na katere URSIL nima vpliva, zato za njihovo resničnost in pravilnost URSIL odškodninsko in kazensko ne odgovarja.