Publikacije

Avtorska in sorodne pravice

Informativna zloženka o avtorski in sorodnih pravicah. Njen namen je predstaviti osnovne informacije s tega področja (avtorska dela, avtorska in sorodne pravice, pridobitev pravic, prosta uporaba varovanih del, zakonita licenca, kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic).

Modeli

Informativna zloženka o modelih. Njen namen je predstaviti osnovne informacije o modelih (predmet varstva, pravice iz registriranega modela, varstvo modela v Sloveniji, poti pridobitve modela v tujini).

Patenti

Informativna zloženka o patentih. Njen namen je predstaviti osnovne informacije o patentih (predmet patentnega varstva, pravice iz patenta, postopek za podelitev patenta v Sloveniji, patent s skrajšanim trajanjem, poti pridobitve patenta v tujini).

Znamke

Informativna zloženka o znamkah. Njen namen je predstaviti osnovne informacije o znamkah (predmet varstva, pravice iz znamke, postopek registracije znamke v Sloveniji, poti registracije znamke v tujini).

Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

Informativna zloženka o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine. Njen namen je predstaviti ukrepe, ki so imetniku pravic intelektualne lastnine na voljo v primeru kršitev pravic (civilni, kazenski in upravni ukrepi).  

Model Skupnosti

Informativna brošura o modelu Skupnosti. Njen namen je predstaviti osnove in prednosti varstva modela, ki velja v vseh državah članicah Evropske unije.

Znamka EU

Informativna brošura o znamki Evropske unije. Njen namen je predstaviti osnove in prednosti varstva znamke, ki velja v vseh državah članicah Evropske unije.