Sodelovanje s carinskimi organi v EU

Slovenska podjetja, ki imajo na območju EU veljavne pravice intelektualne lastnine, lahko vložijo zahtevo za ukrepanje, da bodo carinski organi pozorni na blago, ki bi lahko kršilo njihove pravice intelektualne lastnine ob vstopu na carinsko območje EU, in zahtevajo, da carinski organi EU preprečijo uvoz ponarejenega ali piratskega blaga. 

Obstajata dve vrsti zahtev:

  • nacionalna zahteva: zahteva, vložena državi članici EU, za ukrepanje carinskih organov v omenjeni državi;
  • zahteva na ravni EU: zahteva, predložena v eni državi članici, za ukrepanje v dveh ali več državah članicah EU.

Podrobnejše informacije in obrazci za carinsko ukrepanje v EU so na voljo na spletnih straneh Finančne uprave RS ali na spletni strani Evropske komisije​.