Glasba, filmi, TV in radio

glasba, filmi, TV in radio.pngGlasbo, filme, televizijske in radijske oddaje lahko zasebno uporabljate, ne da bi imetnike avtorskih pravic zaprosili za dovoljenje, če je tisto, kar uporabljate, zakonito dostopno na internetu. Zasebna uporaba pomeni uporabo znotraj običajnega kroga družine ali osebnih znancev.

Nikoli ni dovoljeno uporabljati glasbe, filmov, televizijskih in radijskih oddaj, ki so nezakonito dostopni na internetu, tudi če gre za zasebno uporabo.

Nezakonita izmenjava datotek je poleg nezakonitih pretočnih storitev, ki jih je vedno več, najpogostejša oblika kršitve avtorske pravice na spletu.

Nezakonita izmenjava datotek

Izraz nezakonita izmenjava datotek se nanaša na nalaganje in/ali prenašanje avtorskopravno varovanih vsebin na splet oziroma s spleta brez izrecnega dovoljenja imetnika avtorske in sorodnih pravic. Nalaganje varovanih vsebin namreč pomeni omogočanje dostopa do teh vsebin drugim (splošni javnosti). Prenašanje varovanih vsebin pa pomeni shranjevanje kopije (glasbe, filma, televizijske ali radijske oddaje) na računalniku, kjer gre za dejanje reproduciranja. Oboje je nezakonito, razen če je pridobljeno dovoljenje imetnika avtorske in sorodnih pravic.

Meja med nalaganjem in prenašanjem pri izmenjavi datotek ni vedno jasna. Nekatere spletne strani za izmenjavo datotek zahtevajo, da uporabniki sami naložijo določeno količino vsebin, preden lahko začnejo prenašati vsebine drugih uporabnikov. Uporaba teh omrežij lahko tako vodi tudi v nezakonito nalaganje vsebin, čeprav je bil prvotni namen samo prenašanje vsebin.

Kljub temu da Zakon o avtorski in sorodnih pravicah dovoljuje reproduciranje za zasebno uporabo, pa je prepovedano reproducirati vsebine, ki so bile na spletu objavljene nezakonito.

Pretakanje

Izraz »pretakanje« (angl. streaming) se nanaša na prenos vsebine v obliki neprekinjenega pretoka prek omrežja do uporabnika, vendar uporabnik pri tem ne shrani trajne kopije datoteke. Danes je na voljo veliko zakonitih pretočnih storitev, ki so pri uporabnikih postale zelo priljubljene za dostop do glasbenih, televizijskih in filmskih vsebin. Zakonite so tiste spletne strani, ki imajo z imetniki pravic urejene vse pravice, ki so potrebne za takšen način uporabe varovanih del.

Konkurenca tem zakonitim storitvam so kršilci, ki varovane vsebine širijo na nezakonitih spletnih straneh pretočnih storitev.

Administratorji nezakonitih spletnih strani za pretakanje vsebin so iznajdljivi. Dostop do vsebin omogočajo uporabnikom, ki plačajo članarino ali druge stroške, s čimer dajejo videz pristnih strani, ki spoštujejo avtorske in sorodne pravice. Da bi prelisičili uporabnike, pogosto izrabljajo imena in logotipe znanih znamk in svetovno znanih studiev ter založniških hiš, objavljajo pa tudi vsebine filmov, kar je le krinka, da bi uporabnike prepričali o legalnosti njihove spletne strani.

Izmenjava BitTorrent

Nekatere nezakonite spletne strani uporabljajo tehnologijo BitTorrent. Podobna je običajnemu pretakanju vsebin, le da morajo pri uporabi uporabniki pomagati širiti vsebine. Protokol omogoča uporabnikom, da delijo med seboj velike datoteke. Uporabnik postane t. i. »sejalec« za druge uporabnike. Tako omogoči dostop do varovanih vsebin širši javnosti, in če za to nima ustreznega dovoljenja imetnika pravic, s tem krši njegove pravice. Uporaba teh storitev je torej nezakonita.