Drugo

Portal za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

Portal za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine je razvil EUIPO. Portal imetnikom pravic omogoča, da z izmenjavo informacij o svojih proizvodih, pravicah intelektualne lastnine in kontaktnih podatkov s pristojnimi organi EU varujejo svoje proizvode pred ponarejanjem.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page

Agorateka

Gre za platformo EUIPO oziroma Evropskega opazovalnega organa o kršitvah pravic intelektualne lastnine (Observatory), ki naj bi uporabnikom omogočila in olajšala dostop do legalnih digitalnih vsebin na svetovnem spletu (glasba, TV in filmi, e-knjige, video in računalniške igre, športni dogodki itd.).

https://agorateka.eu