Izobraževanja

Evropska patentna akademija

Evropska patentna akademija je enota Evropskega patentnega urada, ki izvaja izobraževanje in usposabljanje na področju intelektualne lastnine za različne ciljne skupine (osebje nacionalnih uradov za intelektualno lastnino, zastopnike, sodnike, pravne strokovnjake, univerze, raziskovalne organizacije in podjetja).

https://www.epo.org/about-us/services-and-activities/academy.html

 

EUIPO Akademija

EUIPO Akademija izvaja izobraževalne aktivnosti na področju intelektualne lastnine za osebje Urada EU za intelektualno lastnino (EUIPO), osebje nacionalnih uradov za intelektualno lastnino v članicah EU in drugih državah, uporabnike, akademsko, strokovno in širšo javnost.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/slo/academy

 

IPR Helpdesk

IPR Helpdesk je storitev, ki jo financira Evropska komisija, upravlja pa Izvajalska agencija za mala in srednje velika podjetja (EASME). V okviru storitve so na voljo brezplačne informacije in svetovanje na področju intelektualne lastnine, usposabljanja in gradiva.

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en

 

WIPO Akademija

WIPO Akademija izvaja izobraževanje in usposabljanje na področju intelektualne lastnine za države članice Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), zlasti države v razvoju, najmanj razvite države in države v tranziciji.

https://welc.wipo.int/