Novice

Poteka mesec kibernetske varnosti

Tudi letos poteka kampanja EU, ki je namenjena spodbujanju kibernetske varnosti med državljani in organizacijami EU ter razširjanju posodobljenih informacij o spletni varnosti z ozaveščanjem in izmenjavo dobrih praks.

KRŠITVE AVTORSKIH PRAVIC NA SPLETU V EU

Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) je objavil tretjo študijo o razvoju na področju spletnih kršitev avtorskih pravic na filmih, glasbi in televizijskih vsebinah. Kršitve avtorskih pravic v digitalni dobi so namreč za imetnike pravic postale zelo resna težava.

EUROPOL objavil poročilo o finančnem in gospodarskem kriminalu

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (ang. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation – Europol) je objavila poročilo o analizi finančnega in gospodarskega kriminala v EU. Poročilo temelji na kombinaciji operativnih vpogledov in strateških obveščevalnih podatkov, ki so jih Europolu prispevale države članice EU in Europolovi partnerji. Analizira vse finančne in gospodarske zločine, ki ...

Zakaj države uvažajo ponaredke?

Skupno poročilo EUIPO in OECD preučuje povezave in korelacije z glavnimi socialno-ekonomskimi kazalniki. Trgovina s ponarejenim blagom resno ogroža gospodarsko rast, zdravje in varnost potrošnikov ter okolje. Ponarejeni izdelki se običajno pošiljajo v skoraj vse države na vseh celinah. Rezultati kažejo, da dejavniki, ki so povezani z uvozom ponaredkov, vključujejo skupno vrednost uvoza v državo, BDP na prebivalca, kakovost trgovinske in prometne infrastrukture, odstotek pre...

Priporočilo o boju proti spletnemu piratstvu športnih in drugih dogodkov v živo

Evropska komisija je objavilo priporočilo o boju proti spletnemu piratstvu športnih in drugih dogodkov v živo, s katerim želi države članice in druge deležnike spodbuditi, da učinkovito ukrepajo proti nedovoljeni retransmisiji športnih dogodkov v živo in hkrati zagotovijo potrebne zaščitne ukrepe za varstvo temeljnih pravic.

Zasežena ponarejena oblačila, obutev in dodatki v vrednosti 87 milijonov EUR

Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) je objavil poročilo o operaciji Fake Star, ki je potekala med marcem in decembrom lani. Izvajala se je pod vodstvom španske in grške policije ob podpori EUIPO. V operacijo je bilo vključenih 17 držav, od tega velika večina držav iz Evropske unije (Belgija, Bolgarija, Ciper, Francija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Španija) ter tretje države (Srbija, Ukrajina in Velika Britanija).

Polovica mladih potrošnikov meni, da je sprejemljivo kupovati ponaredke

12. junija smo obeležili svetovni dan boja proti ponarejanju in piratstvu. Nova raziskava Urada Evropske unije za intelektualno lastnino kaže, da so Evropejci vse bolj previdni glede ponaredkov in nezakonitih spletnih vsebin, vendar cena ostaja odločilni dejavnik, da se zlasti mladim potrošnikom nakup ponaredkov zdi sprejemljiv.

Poročilo Evropske komisije o varstvu in uveljavljanju pravic intelektualne lastnine v tretjih državah

V poročilu so navedene države zunaj EU, v katerih je stanje na področju varstva in uveljavljanja pravic intelektualne lastnine zaskrbljujoče. Poročilo predstavlja posodobitev obstoječega seznama prednostnih držav, ki ga je pripravila Komisija.

Študija EUIPO o poslovnih modelih, ki kršijo intelektualno lastnino

Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) je objavil študijo o spletnih poslovnih modelih, ki kršijo intelektualno lastnino. Poudarek je na zadevah, ki se nanašajo na blago, s katerim se kršijo pravice intelektualne lastnine (predvsem kršitve blagovnih znamk), dostopu do gradiva, ki krši avtorske pravice in razširjanju tega gradiva ter oblikah kibernetskih kaznivih dejanj, povezanih s kršitvami intelektualne lastnine.

Tveganja nezakonite trgovine s ponaredki za mala in srednje velika podjetja

Skupno poročilo Urada Evropske unije za intelektualno lastnino, Evropskega observatorija za kršitve pravic intelektualne lastnine in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ugotavlja, da kršitve pravic intelektualne lastnine predstavljajo veliko tveganje za dobičkonosnost in preživetje malih in srednje velikih podjetij (MSP).