V mednarodni carinski operaciji zaseženo za 32 milijonov evrov ponaredkov

V mesecu maju je Finančna uprava RS (FURS) sodelovala v skupni mednarodni carinski operaciji Pirati 2, skupaj z več državami članicami EU in nekaterimi evropskimi inštitucijami (Evropska agencija za mejno in obalno stražo, Evropski urad za boj proti goljufijam, Evropski policijski urad, Urad Evropske unije za intelektualno lastnino).

Operacija je bila zelo uspešna, saj je bilo skupaj zaseženo za preko 32 milijonov evrov ponaredkov, od tega v Sloveniji za skoraj milijon evrov blaga. Večino blaga so odkrili v Luki Koper.

Več informacij je na voljo na spletni strani FURS.