Previdnostni ukrepi

Kaj lahko storite že danes, da se izognete ponarejanju vaših izdelkov, in na katere informacije bodite ves čas pozorni? Svetujemo vam, da redno spremljajte dogajanje na trgu.

Poskrbite, da sta odkrivanje in prijava suma ponarejanja in piratstva enostavna tako za vas kot za trgovce in vaše stranke. V nadaljevanju so informacije o tem, kako se izogniti ponarejanju vaših izdelkov in kaj storiti, če ponaredke odkrijete.

Spremljajte, ali se na trgu pojavljajo ponarejeni izdelki

Vzpostavite svoj sistem, ki vam bo v pomoč v boju proti ponaredkom. Spremljajte trg in redno ter sistematično pregledujte stanje spletnih trgovin. Tako boste lahko pravočasno prepoznali, ali nekdo prodaja ponaredke vaših izdelkov. Koristno je, da vzpostavite svoje postopke, ki zagotavljajo, da se ti pregledi izvajajo redno in sistematično.

Na izdelkih ali njihovi embalaži uporabite posebne identifikacijske oznake

Veliko ponarejenih izdelkov je videti popolnoma enako kot pristni izdelki, zato celo proizvajalec originalnega izdelka včasih težko ugotovi, ali je izdelek pristen ali ponarejen. S tem izzivom se lahko spopadete tako, da v svoj izdelek vključite skrivne identifikacijske sestavne dele, zaradi katerih bo vaše podjetje lažje ločilo med pristnim in ponarejenim izdelkom. Skrivni sestavni del je lahko delček barvnega traku, nevidno všit v ovratnik, na etiketo ali drugo skrivno mesto na oblačilu; namerna tipkarska napaka v navodilih za uporabo izdelka ali druga le vam poznana oznaka na izdelku. Če v svoje izdelke vključite več skritih sestavnih delov, bodo kršilci težje našli vse in jih posnemali.

Tovrsten pristop morda ne odpravlja ponarejanja v celoti, postane pa manj privlačen in dobičkonosen za ponarejevalce. Obenem z uporabo svojih skritih metod poskrbite, da je možnost za odkrivanje ponaredkov večja.

V izdelek se lahko vstavijo tudi mikro-čipi. Ti omogočajo sledljivost izdelka na poti do potrošnika in lažje razlikovanje med originalnimi in ponarejenimi izdelki. Lahko uporabite tudi kombinacijo hologramov, črtnih kod in dvo- ali tridimenzionalnih oznak na embalaži, ali mobilne aplikacije, s katerimi lahko kupec preveri pristnost izdelka in takoj ugotovi, ali gre za original ali ponaredek.

Objavite seznam pooblaščenih trgovcev

Sledite praksi podjetij, ki na svojih spletnih straneh objavljajo informacije o pooblaščenih trgovcih. Svoje kupce spodbujajte, naj vas obvestijo, če odkrijejo ponarejeno blago, ki ga ne prodaja pooblaščeni trgovec. Tako lahko kupci in trgovci preverijo sume in naredijo prijavo, če ugotovijo, da se vaše blago prodaja prek drugih sumljivih kanalov.

Sklenite sporazume o pravicah intelektualne lastnine s partnerji in podizvajalci

Če se vaše podjetje odloči proizvodnjo premestiti na primer v države Daljnega vzhoda, je zelo pomembno, da sklenete sporazume in razvijete smernice o upravljanju pravic intelektualne lastnine. Prepričajte se, da vaše pravice intelektualne lastnine niso registrirane samo v državah, kjer izdelke prodajate, ampak tudi v državi, kamor nameravate preseliti proizvodnjo.

Preden s prihodnjimi partnerji in podizvajalci sklenete pogodbo, preverite, ali je bilo podjetje v preteklosti vpleteno v ponarejanje ali piratstvo.

V sporazumih mora biti jasno navedeno, da je trgovanje s ponarejenim in piratskim blagom nesprejemljivo. Sporazumi morajo vsebovati jasne določbe o vračanju izdelkov in drugih posledicah kršitve pogodbe v primeru nespoštovanja pravic intelektualne lastnine.

Zavarujte svoje poslovne skrivnosti

Uspešno podjetje se mora nenehno razvijati in vlagati v svoje znanje, inovativne metode poslovanja, razvoj izdelkov ali storitev. Intelektualni kapital naj bo skrbno varovan kot poslovna skrivnost, saj lahko le na ta način podjetju prinese konkurenčno prednost.

Poslovne skrivnosti zavarujete tako, da v ustreznih dokumentih opišete, za katere podatke gre, kako morajo zaposleni v vašem podjetju ravnati z njimi in kdo mora imeti dostop do katerih podatkov. Tudi v pogodbah o zaposlitvi in drugih ustreznih dokumentih jasno opredelite, kako je treba ravnati s poslovnimi skrivnostmi.

Zavedati se je treba, da je poslovne skrivnosti, vključno s tehnološkim znanjem, podatki o potrošnikih in analizo trga, mogoče izdati. To lahko storijo, na primer, nekdanji zaposleni in zunanji sodelavci, zato je priporočljivo kar najbolj omejiti število oseb, ki imajo dostop do vaših poslovnih skrivnosti.

Prosto dostopni podatki o vaših izdelkih kršilcem olajšajo ponarejanje in piratstvo, zato razmislite, katere informacije naj bodo na voljo javnosti.

Ustvarite arhiv izdelkov

Priporočljivo je, da vodite celovit arhiv marketinškega gradiva in izdelkov svojega podjetja, vključno z izdelki, ki se več ne proizvajajo. Koristno je, če lahko ob kršitvi dokumentirate, katere izdelke je vaše podjetje proizvedlo.

Spodbujajte dialog s potrošniki

Potrošnike je dobro spodbujati, da se prek posebnega e-poštnega naslova obrnejo neposredno na vas in vas obvestijo, če odkrijejo nezakonite kopije vaših izdelkov. Potrošnike lahko tudi opozorite na nevarne in nezakonite kopije vaših izdelkov in jim zagotovite informacije o tem, kako se izogniti nakupu ponaredkov vaših izdelkov. Tako boste še povečali svojo verodostojnost in zaupanje.

Nekatera podjetja se odločijo za pripravo »priročnika o identifikaciji znamke«, ki ga lahko pošljejo pristojnim organom, kot sta Finančna uprava RS in policija. Imetniki pravic v priročnik vključijo informacije in fotografije ponarejenih oziroma piratskih izdelkov ter ponazorijo, na kaj morajo biti pozorni uradniki pri razlikovanju ponaredkov od originalnega blaga. Če se odločite za izdelavo takega priročnika, vanj lahko vključite informacije o načinu pakiranja in prevoznih poteh zakonitega blaga, da bodo cariniki in policisti lažje opazili pošiljke, ki od tega odstopajo.

Pripravite strategijo

Dobro je razviti strategijo za preprečevanje ponarejanja izdelkov vašega podjetja in za ravnanje z dejanskimi kršitvami, če se te pojavijo. Tako lahko prihranite dragocen čas, če pride do kršitev.

Vložite zahtevo za ukrepanje carinskih organov

Premislite o vložitvi zahteve za carinsko ukrepanje, na podlagi katere lahko carinski organi iščejo ponarejeno in piratsko blago ter ga ob prečkanju zunanjih meja EU zadržijo. Takšno ukrepanje je v EU brezplačno.

Več informacij je na voljo tukaj.