Ste kupili ponaredek?

Kaj lahko storite, če ugotovite, da so vas navkljub previdnemu ravnanju ogoljufali? Preberite informacije o možnem ukrepanju ob nakupu ponaredka.

Stopite v stik s prodajalcem

Če kupite izdelek in ugotovite, da gre za ponaredek, nemudoma stopite v stik s prodajalcem in poskusite preklicati nakup.

Stopite v stik z banko

Če ste pri nakupu uporabili plačilno oziroma kreditno kartico, stopite v stik z banko, ki je kartico izdala, in zaprosite za povračilo plačanega zneska v okviru finančne reklamacije (angl. »chargeback«). Zahtevku priložite dokazila o nakupu in plačilu (npr. potrdilo o plačilu izdelka, komunikacijo s prodajalcem). Če ste plačilo opravili prek računa PayPal, sledite navodilom za povračilo stroškov na njihovi spletni strani.

Obvestite proizvajalca originalnih izdelkov

Pomembno je, da je proizvajalec originalnih izdelkov obveščen o ponarejenih izdelkih. Samo tako lahko pomaga ustaviti proizvodnjo in prodajo ponaredkov.

Obvestite proizvajalca originalnih izdelkov o nakupu ponaredkov in po možnosti priložite tudi ustrezne dokumente, na primer kopijo oglasov ali slike izdelka, ki ste ga kupili. Navedite, kdaj in kje ste izdelek kupili. Tako boste pomembno prispevali k boju proti ponarejanju.

Obvestite pristojni organ

Od okoliščin primera oziroma načina kršitve je odvisno, kateri državni organ bi v okviru svojih pristojnosti imetniku pravic lahko pomagal v takem primeru. Imetnik lahko pridobi informacije o možnih ukrepih v primeru kršitev pri različnih državnih organih.

Če pride do težav pri nakupu v spletni trgovini, katere ponudnik je slovensko podjetje, ki ima registrirano dejavnost v Sloveniji, se lahko potrošniki obrnejo na Tržni inšpektorat RS. Pri tem je treba poudariti, da Tržni inšpektorat RS ne bo presojal, ali je neko blago ponaredek ali ne.

Če je prodajalec v državah članicah Evropske unije, na Norveškem ali Islandiji, se lahko potrošniki za brezplačno pomoč in svetovanje obrnejo na Evropski potrošniški center.

Če ste kupili zdravila, za katera sumite, da so ponarejena, lahko stopite v stik z Javno agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke