Avtorsko delo

avtorsko delo.pngDelo mora izpolnjevati pet zakonsko določenih predpostavk, da je avtorskopravno varovano. Avtorsko delo je zato le tisto, ki je individualna intelektualna stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki je na kakršen koli način izražena.

Za avtorska dela veljajo zlasti:

 • govorjena dela, kot so govori, pridige, predavanja;
 • pisana dela, kot so leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi;
 • glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
 • gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;
 • koreografska in pantomimska dela;
 • fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;
 • avdiovizualna dela;
 • likovna dela, kot so slike, grafike in kipi;
 • arhitekturna dela, kot so skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture;
 • dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
 • kartografska dela;
 • predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).

Avtorsko pravno izrecno niso varovani:

 • ideje, načela, odkritja;
 • uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja;
 • ljudske književne in umetniške stvaritve.

Njihova uporaba je zato prosta.

Avtorsko in sorodne pravice v Sloveniji ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, njihovo upravljanje pa Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

Več o avtorski in sorodnih pravicah si lahko preberete tukaj.