Prosta uporaba

prosta uporaba.pngAvtorskopravna zakonodaja ne varuje samo interesov posameznih ustvarjalcev, ampak hkrati zagotavlja, da ustvarjalne dejavnosti koristijo celotni družbi. Ustvarjalci morajo biti za svoje ustvarjalno delo ustrezno nagrajeni, saj drugače ne bi mogli ustvarjati. Posledično bi tudi širša družba ostala brez kulturnih dobrin, ki ji koristijo tako v učne namene kot za kulturni razvoj. Hkrati dostop uporabnikov do umetniških del in njihovo širjenje ne smeta biti po nepotrebnem omejena. Iz tega razloga je avtorska pravica omejena tudi po vsebini.

Omejitvi avtorskih pravic sta dveh vrst:

  • zakonite licence, pri katerih je mogoče avtorsko delo uporabiti brez prenosa materialne avtorske pravice, vendar ob plačilu primernega nadomestila (npr. reproduciranje v učbenikih, namenjenih za pouk, in v periodičnem tisku),
  • prosta uporaba za nekaj izrecno določenih namenov, ko je mogoče avtorsko delo uporabiti brez prenosa materialne pravice in brez plačila avtorskega honorarja (npr. pravica do obveščenosti, uporaba za namene pouka, privatno in drugo lastno reproduciranje, uradni postopki).

Privatno reproduciranje fizične osebe

V največ treh primerkih lahko prosto reproducirate že objavljeno delo na papirju ali podobnem nosilcu z uporabo fotokopiranja ali druge fotografske tehnike s podobnimi učinki in na katerem koli drugem nosilcu, če to storite za privatno uporabo, če primerkov ne izročite ali priobčite javnosti in če pri tem nimate namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi.

Vendar ne smete reproducirati pisanih del v obsegu celotne knjige (razen če je njena naklada izčrpana najmanj dve leti), grafičnih izdaj glasbenih del (razen z ročnim prepisovanjem), elektronskih baz podatkov in računalniških programov ter reproducirati delo v obliki izvedbe arhitekturnega objekta.

Citiranje

Z namenom ponazoritve, soočenja ali napotitve lahko navajate odlomke objavljenega dela ali posamičnih objavljenih del s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja in kartografije.

Pri tem morate navesti vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.

Proste predelave avtorskih del

Prosto smete predelati objavljeno delo, zlasti če gre za:

- privatno ali drugo lastno predelavo, ki ni namenjena in ni dostopna javnosti (npr. ne boste je delili na svojem odprtem blogu) in

- predelavo v parodijo ali karikaturo, če to ne ustvari zmede ali utegne ustvariti zmedo glede izvora dela (v tem primeru lahko parodijo objavite na svojem blogu).

Dela na splošno dostopnih krajih

Dela, ki so trajno v parkih, na ulicah, trgih ali na drugih splošno dostopnih krajih, so v prosti uporabi, vendar se uporaba ne sme izvršiti v tridimenzionalni obliki (npr. ne smete zgraditi enake hiše) ali za isti namen kot prvotno delo ali vršiti za doseganje gospodarske koristi (npr. fotografije kipa ne smete prodajati kot razglednice, lahko pa fotografijo objavite na svojem Facebooku).

Pri tem morate navesti vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu.