Nelojalna konkurenca

Nekatera dejanja med ponudniki na trgu, ki so v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerim se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim podjetjem, se lahko izkažejo za nelojalno konkurenco. To področje ureja Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence.

 

Kot takšna dejanja se med drugim štejejo tudi:

- prodaja blaga z označbami ali podatki, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo glede izvora, načina proizvodnje, količine, kakovosti ali drugih lastnosti blaga ter

- neupravičena uporaba imena, firme, znamke ali kakšne druge oznake drugega podjetja, ne glede na to, ali je slednje dalo soglasje, če se s tem ustvari ali utegne ustvariti zmeda na trgu.