Nelojalna konkurenca

Nekatera dejanja med ponudniki na trgu, ki so v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerim se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim podjetjem, se lahko izkažejo za nelojalno konkurenco. To področje ureja Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence.

Kot takšna dejanja se med drugim štejejo tudi neupravičena uporaba imena, firme, znamke ali kakšne druge oznake drugega podjetja, ne glede na to, ali je slednje dalo soglasje, če se s tem ustvari ali utegne ustvariti zmeda na trgu, ter prodaja blaga z označbami ali podatki, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo glede izvora, načina proizvodnje, količine, kakovosti ali drugih lastnosti blaga.