Koordinacijska skupina

Leta 2018 je bil zaradi okrepitve medsebojnega sodelovanja med organi za boljšo izmenjavo informacij in za doseganje večje učinkovitosti sodelujočih organov na področju boja proti piratstvu in ponarejanju ter preprečevanja kršitev pravic intelektualne lastnine v okviru svojih pristojnosti podpisan Memorandum o medsebojnem sodelovanju med Uradom RS za intelektualno lastnino (urad), Tržnim inšpektoratom RS, Finančno upravo RS in policijo. Za doseganje namena memoranduma je bila ustanovljena stalna koordinacijska skupina za boj proti piratstvu in ponarejanju, katere delovanje koordinira urad.