Nakupovanje v tujini

Preden vas zamika, da bi na potovanju v tujini kupili poceni ponarejeni izdelek, dobro premislite. Pravila glede ponaredkov se glede strogosti nadzora razlikujejo od države do države. V nekaterih državah se preverja blago, ki je že v lasti osebe, tudi v notranjosti države (ne le na mejnih prehodih v okviru carinskih postopkov).

Na ulici vas lahko nagovorijo ulični prodajalci, ki imajo za vas vedno dobro ponudbo, ali pa obiščete katero od lokalnih tržnic, ki so polne barvitih izdelkov, kot so šali, torbice, ure, sončna očala in elektronski izdelki vseh vrst. Tam imajo vse – po cenah, ki se jim je težko upreti. Toda zavedajte se, da so taki izdelki v mnogih primerih ponarejeni.

Izognite se nakupom ponaredkov in preberite napotke pri nakupovanju.

Vsaka država ima svoja pravila

Nekatere države imajo strogo zakonodajo glede nakupa ponarejenih izdelkov. Nezakonito je lahko že, če imate ponarejeni izdelek za lastno uporabo, brez namena nadaljnje prodaje.

Preden kupite ponarejen izdelek, se seznanite s pravili nakupa ponarejenih in piratskih izdelkov, ki veljajo v državi, v katero potujete. To velja tudi, če se na poti domov ustavite v drugi državi. Če ste v dvomih, se za nasvet obrnite na Evropski potrošniški center Slovenija.

V Sloveniji potrošnik ne bo sankcioniran, če bo z dopusta prinesel ponaredek, npr. torbice prestižne znamke. Nekatere države pa so uvedle ničelno toleranco do nakupa ponarejenih izdelkov, in sicer tudi za potrošnike. V teh državah se ponarejeni izdelki lahko zasežejo ne glede na njihovo vrednost ali količino. To pomeni, da vas pristojni organi v teh državah lahko ustavijo med nakupovanjem, takoj po njem ali pa na letališču na poti domov.

Vnos blaga v osebni prtljagi

Pri vstopu na carinsko območje EU je treba carinskim organom prijaviti (ustno deklarirati) naslednje blago:

  • vsako blago komercialne narave;
  • blago, pridobljeno zunaj carinskega območja EU, katerega količina ali vrednost presega mejne vrednosti, določene za oprostitev plačila dajatev;
  • vsako blago, za katero veljajo prepovedi in omejitve.

Blago nekomercialne narave, uvoženo v osebni prtljagi potnika, je oproščeno plačila uvoznih dajatev, davka na dodano vrednost in trošarine, če se uvaža priložnostno in je namenjeno osebnim potrebam potnika, potrebam družinskih članov ali za darila. Narava in količina blaga ne smeta biti takšni, da bi kazali na uvoz v komercialne namene.

Oprostitev plačila uvoznih dajatev, davka na dodano vrednost in trošarine se lahko uveljavlja za blago, katerega skupna vrednost ne presega 300 evrov na osebo. Za potnike v zračnem in pomorskem prometu velja vrednostna omejitev 430 evrov. Potniki, mlajši od 15 let, lahko uveljavljajo oprostitev plačila dajatev za blago do skupne vrednosti 150 evrov.

Več o tem lahko preberete tukaj.

Naročanje blaga prek spleta

Za blago, ki prispe iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob uvozu opravljene carinske formalnosti. Uvozne dajatve so carine in druge dajatve, ki se plačajo ob uvozu blaga (npr. trošarine).

Carina se obračuna po predpisani stopnji od carinske vrednosti blaga, ki se običajno ugotavlja iz računa o nakupu, lahko pa tudi na osnovi vrednosti enakega ali podobnega blaga, uvoženega na carinsko območje EU, in po drugih predpisanih metodah vrednotenja uvoznega blaga. Uvozne dajatve je treba plačati tudi za rabljeno blago in brezplačne pošiljke (darila).

Carinskih formalnosti ni treba opraviti za pošiljke, ki v Slovenijo prispejo iz drugih držav članic EU, razen če gre za blago, ki v EU še ni bilo sproščeno v prost promet.

Iz spodnje preglednice so razvidne oprostitve oziroma obravnava poštnih pošiljk glede na vrednost blaga:

Poštna pošiljka

Dajatve oziroma oprostitve*

Pošiljke zanemarljive vrednosti do 22 EUR

oprostitev carine in DDV

Priložnostne pošiljke z brezplačnim blagom,

namenjenim izključno osebni uporabi, ki jih ena

fizična oseba pošilja drugi fizični osebi, do vrednosti 45 EUR (darila)

oprostitev carine in DDV za pošiljke v vrednosti do 45 EUR

Blago zanemarljive vrednosti do 150 EUR,

odpremljeno neposredno iz tretje države prejemniku

oprostitev carine

obračun DDV za pošiljke v vrednosti med 22 EUR in 150 EUR

Pošiljke z vrednostjo nad 150 EUR

plačilo carine in DDV

* Oprostitev ne velja za alkoholne izdelke, parfum in toaletno vodo ter tobak in tobačne izdelke.

Več o tem:

https://www.fu.gov.si/carina/podrocja/postni_promet/

https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/nakup_prek_spleta_iz_tretjih_drzav/

https://www.gov.si/assets/Uploads/fab7589d5b/Zlozenka-o-uvozu-in-izvozu-blaga-preko-poste.pdf

Nadzor nad blagom iz tretjih držav

Nadzor nad blagom, ki prihaja na carinsko območje Slovenije iz tretjih držav, opravlja Finančna uprava RS (FURS).

Če carinski organ pri pregledu blaga sumi, da blago krši določeno pravico intelektualne lastnine (npr. znamko), lahko tako blago zadrži in o tem obvesti uvoznika oziroma prejemnika blaga in imetnika pravic (npr. imetnika znamke, modela, patenta). Nadaljnji postopek je odvisen od uvoznika oziroma prejemnika blaga.

Če se ta strinja z uničenjem blaga (ker gre za ponaredke), se le-to uniči pod carinskim nadzorom, sicer pa mora imetnik pravice pred sodiščem dokazati, da so bile njegove pravice kršene. V takem primeru uvoznik oziroma prejemnik blaga nastopa kot tožena stranka.

  • Osebna prtljaga: glede nadzora nad vnosom ponaredkov je izvzeta osebna prtljaga potnikov, vendar le, če gre za blago nekomercialne narave, kar pa se presoja od primera do primera.
  • Poštne pošiljke: carinski nadzor se izvaja ne glede na količino in naravo blaga. V primeru suma, da se uvaža ponarejeno blago, se le-to začasno zadrži in izvede nadaljnji postopek za ugotavljanje kršitve. O ukrepu je uradno obveščen prejemnik blaga. Če se z uničenjem strinja, se blago uniči pod carinskim nadzorom, če pa uničenju nasprotuje, je o ukrepu obveščen še imetnik pravice.

Blago, za katero se ugotovi, da so z njim kršene pravice intelektualne lastnine, se praviloma uniči. Stroški uničenja lahko doletijo tudi kupca.

Če gre pošiljka v uničenje, kupec blaga ostane brez blaga, stroškov nakupa pa mu ne bo povrnil nihče.

Če ste seznanjeni s tihotapljenjem ali prodajo ponarejenega blaga iz tretjih držav, lahko o tem obvestite FURS.

Več o tem lahko preberete tukaj ali zloženki FURS o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.