Ekonomski učinek ponarejanja v panogah oblačil, kozmetike in igrač v EU

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je objavil študijo z naslovom Ekonomski učinek ponarejanja v gospodarskih panogah oblačil, kozmetičnih izdelkov in igrač v EU.

Študija ocenjuje ekonomski učinek ponarejanja na prodajo in zaposlovanje v treh gospodarskih panogah: oblačila (vključno z obutvijo), kozmetični izdelki in igrače.


Glavne ugotovitve so:

  • Industrija oblačil je v letih 2018 – 2021 v povprečju izgubila skoraj 12 milijard EUR prihodkov, kar predstavlja 5,2 % prodaje oblačil v EU.
  • Zaradi izgube prodaje zaradi ponarejanja je oblačilna industrija vsako leto v istem obdobju zaposlovala 160 000 ljudi manj.
  • Ocenjena izgubljena prodaja kozmetike zaradi ponarejanja znaša 3 milijarde EUR, kar ustreza 4,8 % celotne prodaje.
  • Izguba zaposlitev v kozmetični industriji EU je ocenjena na skoraj 32 000 ljudi.
  • Sektor igrač ima največji delež izgubljene prodaje zaradi ponarejanja: 8,7 %, kar ustreza 1 milijardi EUR.
  • Sektor igrač je zaradi ponarejanja zaposloval 3.600 ljudi manj.

 

Celotna študija je dostopna (v angleškem jeziku) na spletni strani EUIPO, povzetek (v slovenskem  jeziku) pa tukaj.