Analiza stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Sloveniji

Pripravljena je analiza na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Sloveniji za leto 2023. Analiza je nastala v okviru evropskega sodelovanja slovenskega urada za intelektualno lastnino z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino oziroma Evropskim opazovalnim uradom za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine pri projektu Case Law, ki je projekt tudi finančno podprl.

Analizo sta pripravili Magda Teppey, vrhovna sodnica na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, in doc. dr. Eneja Drobež, svetovalka na Ustavnem sodišču in predavateljica za intelektualno lastnino na Evropski pravni fakulteti.

Nabor ključnih odločitev je razdeljen na dve področji, in sicer na industrijsko lastnino, kjer so preučene odločbe s področja patentov, znamk, nelojalne konkurence in varstva poslovnih skrivnosti ter avtorska in sorodne pravice, kjer gre za odločbe s področja individualnega in kolektivnega uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic. Zanimivo je, da v preučevanem obdobju ni bilo odločb s področja modelov in varstva firme.

Analiza je dostopna tukaj.