Evropska komisija je objavila seznam ponaredkov in piratstva "Counterfeit and Piracy Watch List"

Dokument je nastal na podlagi analize rezultatov javnega posvetovanja, ki ga je Evropska komisija izvedla v obdobju od 15. decembra 2021 do 14. februarja 2022, in z uporabo drugih razpoložljivih virov informacij, da bi opredelila trge zunaj Evropske unije, na katerih so bile opažene prakse ponarejanja in piratstva ali druge oblike kršitev pravic intelektualne lastnine. Pomembno podporo pri pripravi tega projekta je Komisiji zagotovil tudi Evropski observatorij za kršitve pravic intelektualne lastnine pri uradu EUIPO.

Na seznamu ponaredkov in piratstva so jasno navedene spletne strani in fizične tržnice, za katere se domneva, da so vpletene v kršitve pravic intelektualne lastnine s ponudbo in prodajo ponarejenih izdelkov, nepooblaščenim razširjanjem avtorskih vsebin ali kako drugače.

Ob tej priložnosti je treba opozoriti, da kršitve pravic intelektualne lastnine ne škodujejo le imetnikom teh pravic, temveč lahko nakup ponarejenih izdelkov ogrozi zdravje ali varnost potrošnikov, zlasti če upoštevamo, da ponarejanje zajema številne industrijske sektorje in da je na nezakonitih trgih mogoče najti nevarne ponaredke, kot so ponarejena zdravila in medicinski izdelki, pesticidi, igrače, vina in druge pijače, elektronski izdelki, kozmetika, parfumi in drugo.

Seznam ponaredkov in piratstva bi moral prispevati h krepitvi ozaveščenosti potrošnikov, da kupujejo izdelke na varnih mestih in uporabljajo avtorsko zaščitene vsebine le prek zakonitih internetnih storitev ter se tako izogibajo tveganju obiska sumljivih spletnih strani in tveganju nakupa ponarejenih in piratskih izdelkov.

Celoten dokument v angleškem jeziku je na voljo tukaj.