Poročilo Evropske komisije o varstvu in uveljavljanju pravic intelektualne lastnine v tretjih državah

Kitajska ostaja najpomembnejša prednostna država, kot je veljalo tudi v predhodnih poročilih. Druge prednostne države so še Argentina, Indija, Indonezija, Nigerija, Savdska Arabija in Turčija.

Cilj poročila je izboljšati varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine po vsem svetu. Namen poročila je imetnike pravic, vključno z malimi in srednje velikimi podjetji, obvestiti o morebitnih tveganjih pri poslovanju v nekaterih državah.

Glavne težave pri uveljavljanju pravic intelektualne lastnine so povezane predvsem s pomanjkanjem politične volje ali sredstev. To se kaže zlasti v pomanjkanju ustrezne tehnične infrastrukture, zmogljivosti in virov, strokovnega znanja pravosodnih in izvršilnih organov, šibkega usklajevanja med izvršilnimi organi, neustrezne sankcije za kršitve pravic intelektualne lastnine ter slaba usklajenost med izvršilnimi organi kot tudi nezadostna ozaveščenost javnosti o pomenu pravic intelektualne lastnine.

Poleg tega poročilo vključuje podrobnosti o različnih dejavnostih EU na področju intelektualne lastnine, vključno s programi, ki jih financira EU, kar zagotavlja prepoznavnost dela urada EUIPO v okviru projektov IP Keys.

Celotno poročilo je na voljo v angleškem jeziku tukaj.