Priporočilo o boju proti spletnemu piratstvu športnih in drugih dogodkov v živo

Evropska komisija je objavilo priporočilo o boju proti spletnemu piratstvu športnih in drugih dogodkov v živo, s katerim želi države članice in druge deležnike spodbuditi, da učinkovito ukrepajo proti nedovoljeni retransmisiji športnih dogodkov v živo in hkrati zagotovijo potrebne zaščitne ukrepe za varstvo temeljnih pravic. V zvezi z drugimi dogodki v živo bi bilo treba države članice in deležnike spodbuditi, da uporabijo obstoječa pravna sredstva proti kršitvam avtorskih pravic tako, da se upošteva specifičnost neposrednih prenosov. Spodbujati je treba tudi sodelovanje med organizatorji športnih dogodkov, imetniki pravic, ponudniki posredniških storitev in javnimi organi.

Priporočilo (v angleškem jeziku) je dostopno tukaj, v slovenskem jeziku pa tu.