Boj proti spletnemu piratstvu vsebin, ki se oddajajo v živo: poziv k predložitvi dokazov

Evropska komisija namerava sprejeti priporočilo o piratstvu prenosov v živo, ki bo zagotovilo nabor orodij za boj proti nezakonitemu prenašanju dogodkov v živo, zlasti športnih dogodkov.

Komisija želi opredeliti najboljša razpoložljiva sredstva v zakonodaji EU, ki bodo izdajateljem televizijskih programov in organizatorjem dogodkov v živo, vključno z organizatorji športnih prireditev, pomagala pri preprečevanju nedovoljenih retransmisij prenosov dogodkov v živo, ki se običajno izvajajo z nezakonitim zajemom oddajnega signala.

V zakonodaji EU že obstajajo različna pravna sredstva proti nedovoljenim retransmisijam vsebin, npr. nedavno sprejeti Zakon o digitalnih storitvah (DSA), ki z uskladitvijo pravil o mehanizmih obveščanja in ukrepanja zagotavlja trden okvir za boj proti nezakonitim vsebinam na spletu po vsej EU ter bo poenostavil obdelavo obvestil, poslanih ponudnikom storitev gostovanja, da odstranijo nedovoljene retransmisije dogodkov v živo. Direktiva o avtorskih pravicah (2001/29/ES) in Direktiva o izvrševanju (2004/48/ES) zagotavljata tudi pravna sredstva, vključno s sodnimi odredbami.

Priporočilo se bo osredotočilo na tri glavna področja:

  • pomen zagotavljanja hitre odstranitve vsebine, ki je bila prepoznana kot nedovoljena retransmisija dogodka v živo;
  • kako je mogoče uporabiti pravna sredstva iz direktive o izvrševanju za obravnavanje nedovoljene retransmisije dogodkov v živo in
  • izkušnje držav članic s sodnimi odredbami o blokiranju neposrednega prenosa, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti potrebi po spoštovanju temeljnih pravic.

Namen poziva k predložitvi dokazov je zbrati izkušnje in dokaze vseh zadevnih zainteresiranih strani o:

  • obsegu nedovoljenih spletnih retransmisij dogodkov v živo;
  • obdelavi obvestil s strani spletnih posrednikov v zvezi z dogodki v živo;
  • učinkovitosti sodnih odredb o blokiranju neposrednih dogodkov in obstoječih zaščitnih ukrepih, ki zagotavljajo spoštovanje temeljnih pravic;
  • prakse in izzive pri obravnavanju nedovoljenih retransmisij dogodkov v živo, ki vplivajo na države članice, ter
  • vlogi nacionalnih organov, npr. pri uporabi sodnih odredb o blokiranju v živo, ter izkušnje ali priložnosti za čezmejno sodelovanje.

Poziv za zbiranje dokazov bo odprt do 10. februarja 2023.