Študija EUIPO o poslovnih modelih, ki kršijo intelektualno lastnino

Študijo je pripravil Evropski opazovalni urad za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine (angleško Observatory), ki deluje pri EUIPO, je razumeti, kako kršitelji pravic intelektualne lastnine in storilci kaznivih dejanj na področju intelektualne lastnine izvajajo svoje nezakonito poslovanje.

Med proučenimi kaznivimi dejanji kršitve pravic intelektualne lastnine so se pokazali številni pomembni vzorci, podobnosti in trendi. Študija je orodje za izboljšanje razumevanja poslovnih modelov, s katerimi se kršijo pravice intelektualne lastnine, in s tem zagotavlja podlago za opredelitev možnih odzivov za učinkovito spopadanje s tem izzivom.

Celotna študija v angleškem jeziku je dostopna na tej strani EUIPO, povzetek (v slovenskem jeziku) pa tu.