Zakaj države uvažajo ponaredke?

Skupno poročilo EUIPO in OECD preučuje povezave in korelacije z glavnimi socialno-ekonomskimi kazalniki.

Trgovina s ponarejenim blagom resno ogroža gospodarsko rast, zdravje in varnost potrošnikov ter okolje. Ponarejeni izdelki se običajno pošiljajo v skoraj vse države na vseh celinah.

Rezultati kažejo, da dejavniki, ki so povezani z uvozom ponaredkov, vključujejo skupno vrednost uvoza v državo, BDP na prebivalca, kakovost trgovinske in prometne infrastrukture, odstotek prebivalstva, ki uporablja internet in delež prebivalstva s terciarno izobrazbo.

Po drugi strani pa je delež prebivalstva, starega 65 let in več, negativno povezan z uvozom ponaredkov.

Opozoriti je treba, da nobeden od naštetih dejavnikov sam po sebi ne more pojasniti nagnjenosti določenega gospodarstva k uvozu ponaredkov , pač pa je kombinacija številnih dejavnikov tista, ki oblikuje povpraševanje po ponaredkih in posledično nagnjenost k uvozu ponarejenega blaga. Tudi številni predstavljeni dejavniki so lahko zelo koristni za trgovino na splošno in – širše – za blaginjo države. Ti vključujejo dobre logistične zmogljivosti in dostop do interneta. Zloraba vseh teh zmogljivosti in zloraba priložnosti, ki jih ustvarjajo, pa lahko povzročita večje tokove trgovine s ponarejenim blagom. Poročilo kaže, da je stopnja te zlorabe je v veliki meri odvisna od vprašanj upravljanja, zlasti stopnje varstva intelektualne lastnine.

Celotno poročilo je na voljo v angleškem jeziku Why Do Countries Import Fakes? (europa.eu) ter povzetek (v slovenščini) Why do countries import fakes Executive Summary.docx (europa.eu).