Novice

Zasežena ponarejena oblačila, obutev in dodatki v vrednosti 87 milijonov EUR

Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) je objavil poročilo o operaciji Fake Star, ki je potekala med marcem in decembrom lani. Izvajala se je pod vodstvom španske in grške policije ob podpori EUIPO. V operacijo je bilo vključenih 17 držav, od tega velika večina držav iz Evropske unije (Belgija, Bolgarija, Ciper, Francija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Španija) ter tretje države (Srbija, Ukrajina in Velika Britanija).

Polovica mladih potrošnikov meni, da je sprejemljivo kupovati ponaredke

12. junija smo obeležili svetovni dan boja proti ponarejanju in piratstvu. Nova raziskava Urada Evropske unije za intelektualno lastnino kaže, da so Evropejci vse bolj previdni glede ponaredkov in nezakonitih spletnih vsebin, vendar cena ostaja odločilni dejavnik, da se zlasti mladim potrošnikom nakup ponaredkov zdi sprejemljiv.

Poročilo Evropske komisije o varstvu in uveljavljanju pravic intelektualne lastnine v tretjih državah

V poročilu so navedene države zunaj EU, v katerih je stanje na področju varstva in uveljavljanja pravic intelektualne lastnine zaskrbljujoče. Poročilo predstavlja posodobitev obstoječega seznama prednostnih držav, ki ga je pripravila Komisija.

Študija EUIPO o poslovnih modelih, ki kršijo intelektualno lastnino

Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) je objavil študijo o spletnih poslovnih modelih, ki kršijo intelektualno lastnino. Poudarek je na zadevah, ki se nanašajo na blago, s katerim se kršijo pravice intelektualne lastnine (predvsem kršitve blagovnih znamk), dostopu do gradiva, ki krši avtorske pravice in razširjanju tega gradiva ter oblikah kibernetskih kaznivih dejanj, povezanih s kršitvami intelektualne lastnine.

Tveganja nezakonite trgovine s ponaredki za mala in srednje velika podjetja

Skupno poročilo Urada Evropske unije za intelektualno lastnino, Evropskega observatorija za kršitve pravic intelektualne lastnine in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ugotavlja, da kršitve pravic intelektualne lastnine predstavljajo veliko tveganje za dobičkonosnost in preživetje malih in srednje velikih podjetij (MSP).

Objava dokumenta za razpravo o kršitvah in uveljavljanju pravic intelektualne lastnine EUIPO Tech Watch

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino je objavil drugo izdajo dokumenta za razpravo o kršitvah in uveljavljanju pravic intelektualne lastnine - Tech Watch. V tem dokumentu so zbrani prispevki članov strokovne skupine Observatorija za vpliv tehnologije in gostujočih strokovnjakov s področja kazenskega pregona, sodstva, zasebnega sektorja, akademske sfere in oddelka za digitalno preobrazbo urada EUIPO.

Evropska komisija je objavila seznam ponaredkov in piratstva "Counterfeit and Piracy Watch List"

Dokument je nastal na podlagi analize rezultatov javnega posvetovanja, ki ga je Evropska komisija izvedla v obdobju od 15. decembra 2021 do 14. februarja 2022, in z uporabo drugih razpoložljivih virov informacij.

Boj proti spletnemu piratstvu vsebin, ki se oddajajo v živo: poziv k predložitvi dokazov

Evropska komisija namerava sprejeti priporočilo o piratstvu prenosov v živo, ki bo zagotovilo nabor orodij za boj proti nezakonitemu prenašanju dogodkov v živo, zlasti športnih dogodkov.

Količina ponarejenega blaga, zaseženega na meji EU, se povečuje

Leta 2021 sta bila količina in vrednost ponarejenega blaga, ki so ga carinski organi zadržali na meji EU, večja kot leta 2020. Medtem ko se je vrednost zaseženega blaga v primerjavi s prejšnjim letom povečala le za 4 %, se je količina blaga, ki je bilo leta 2021 zadržano na meji EU, povečalo za 56 %.

Raziskava EUIPO ugotavlja, da 93 % malih in srednjih podjetij z registriranimi pravicami intelektualne lastnine opaža pozitiven vpliv na svoje poslovanje

Raziskava o stanju intelektualne lastnine v evropskih malih in srednjih podjetjih za leto 2022, ki jo je objavil Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) prek Evropskega observatorija za kršitve pravic intelektualne lastnine, kaže, da ima le 10 % malih in srednje velikih podjetij (MSP) v EU registrirane pravice intelektualne lastnine, kot so nacionalne in evropske blagovne znamke, modeli in patenti.