2.040 ton ponarejenih pesticidov – največji zaseg doslej

Osma Europolova operacija Srebrna sekira (Silver Axe) je posekala vir nezakonitega zaslužka 21. osumljencev, aretiranih zaradi proizvodnje in distribucije ponarejenih in nezakonitih pesticidov.

Operacija je potekala med januarjem in aprilom letos. Vključevala je organe pregona iz vseh držav članic EU ter Avstralije, Ukrajine, Velike Britanije, Brazilije in ZDA. Podprli so jo sodelujoči organi EU: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), Generalni direktorat Evropske komisije za zdravje in varnost hrane (DG SANTE), ter partnerji iz industrije CropLife Europe in CropLife International.

Sodelujoči organi so izvajali inšpekcijske preglede na kopenskih in morskih mejah, kopenskih trgih, pri ponudnikih dostave paketov in na spletnih trgih. Primeri zlorab v trgovini z nezakonitimi pesticidi segajo od trgovine s ponarejenimi ali napačno označenimi izdelki do nepravilnega uvoza prepovedanih snovi. Največ ponaredkov proizvede Azija, občuten del proizvodnje pa poteka tudi v EU.

Proizvodnja pesticidov je med najbolj reguliranimi izdelki na svetu. Neregulirane snovi so izjemno nevarne za okolje in zdravje ljudi. Uporaba cenejših, nezakonitih in podstandardnih proizvodov povzroča opustošenje polj, ima uničujoče učinke na ekosisteme in uničuje čebelje družine. Ponarejeni pesticidi negativno vplivajo na gospodarstvo EU in ugled zakonitih deležnikov v agroživilski verigi.

V osmih operacijah Srebrne sekire je bilo skupno zaseženih že 7.000 ton ponarejenih pesticidov.