EUROPOL objavil poročilo o finančnem in gospodarskem kriminalu

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (ang. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation - Europol) je objavila poročilo o analizi finančnega in gospodarskega kriminala v EU.

 

Poročilo temelji na kombinaciji operativnih vpogledov in strateških obveščevalnih podatkov, ki so jih Europolu prispevale države članice EU in Europolovi partnerji. Analizira vse finančne in gospodarske zločine, ki vplivajo na EU, kot so pranje denarja, korupcija, goljufije, kriminal v zvezi z intelektualno lastnino ter ponarejanje izdelkov in valut.

 

Ključne ugotovitve poročila:

- skoraj 70 % kriminalnih mrež, ki delujejo v EU, uporablja eno ali drugo obliko pranja denarja za financiranje svojih dejavnosti in prikrivanje premoženja;

- več kot 60 % kriminalnih mrež, ki delujejo v EU, uporablja koruptivne metode za dosego svojih nezakonitih ciljev;

- 80 % kriminalnih mrež, dejavnih v EU, zlorablja zakonite poslovne strukture za kriminalne dejavnosti;

- kriminalna pokrajina na tem območju je razdrobljena, ključni akterji pa so pogosto zunaj EU;

- tehnike in orodja, ki jih uporabljajo kriminalci, hitro napredujejo, saj izkoriščajo tehnološki in geopolitični razvoj.

 

Poročilo (v angleškem jeziku) je dostopno tukaj.