Vloga pravic intelektualne lastnine pri lajšanju dostopa do financiranja za evropska zagonska podjetja

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in Evropskega patentnega urada (EPU) sta objavila skupno študijo z naslovom Patenti, blagovne znamke in financiranje zagonskih podjetij.

Študija preučuje vlogo pravic intelektualne lastnine - zlasti patentov in znamk - pri lajšanju dostopa evropskim zagonskim podjetjem do financiranja. V ta namen ocenjuje povezave med prijavami pravic intelektualne lastnine s strani zagonskih podjetij in njihovo uspešnostjo pri zbiranju tveganega kapitala ter signalno močjo patentov in znamk kot napovedovalcev uspešnih izhodnih strategij za vlagatelje.

Evropska zagonska podjetja, ki zaprosijo za patente in/ali znamke v začetni semenski fazi ali v zgodnji fazi rasti, imajo do 10,2-krat večjo verjetnost, da bodo pridobila sredstva od vlagateljev. Še več, imetništvo evropskih patentov in znamk EU je povezano s še večjo prednostjo, saj je stopnja financiranja v zgodnji fazi petkrat višja od stopnje pri tistih podjetjih, ki imajo samo nacionalne pravice intelektualne lastnine.

Celotna študija (v angleškem jeziku) je dostopna tukaj, povzetek (v slovenskem jeziku) pa tu.