Zloraba elektronskih plačilnih sredstev

Strokovna skupina za sodelovanje s posredniki, ki deluje pri Opazovalnem uradu za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine (ang. Observatory), je pripravila dokument o razpravi o izzivih in dobrih praksah proti zlorabam elektronskih plačilnih storitev za dejavnosti, ki kršijo pravice intelektualne lastnine (PIL).

Elektronski plačilni sistem je zapleten in se hitro spreminja. Poleg različnih plačilnih kartic, razvoja internetnega in mobilnega plačila, prenosa digitalnega denarja in elektronskih valut, so nastale nove storitve in nove vrste plačilnih posrednikov. Kršitelji PIL, ki se ukvarjajo s prodajo ponarejenega blaga ali zagotavljanjem piratskih vsebin, so odvisni od različnih plačilnih storitev. Vse bolj uporabljajo različne plačilne storitve, da bi omajali preiskovalne ukrepe in sledenje plačilnim tokovom.

Dokument opisuje, kako se elektronske plačilne storitve zlorabljajo za kršitev PIL, kakšni so izzivi zlorab za ponudnike elektronskih plačilnih storitev, lastnike PIL in organe kazenskega pregona. Prav tako predstavlja obstoječe in nove dobre prakse ponudnikov elektronskih plačilnih storitev, ki iščejo načine za omejitev tveganj zlorab.  

Dokument o razpravi (v angleškem jeziku) je dostopen na tej strani, povzetek (v angleškem jeziku) pa tukaj.