Zbirka orodij za boj proti ponarejanju

Evropska komisija novembra 2020 objavila akcijski načrt za intelektualno lastnino. Cilj načrta je omogočiti EU industriji, da ostane v svetovnem vrhu ter pospešiti zeleni in digitalni prehod Evrope.

Na področju boja proti ponarejanju in piratstvu je bilo napovedano, da bo Evropska komisija uvedla zbirko orodij EU za boj proti ponarejanju (ang. EU toolbox against counterfeiting), v kateri bodo določena načela za skupno ukrepanje, sodelovanje in souporabo podatkov med imetniki pravic, posredniki in organi kazenskega pregona.

Evropska komisija je v začetku februarja objavila poziv k predložitvi dokazov, v okviru katerega lahko zainteresirani iz javnega in zasebnega sektorja predložijo povratne informacije, ki bodo Komisiji v pomoč pri razvoju učinkovitih orodij v boju proti ponarejanju. S to pobudo Komisija krepi svoja prizadevanja proti ponarejanju, da bi potrošnike zaščitila pred potencialno škodljivimi izdelki in podjetjem preprečila izgubo prihodkov od prodaje in davkov.

Vabimo vas, da pri pobudi sodelujete in oddate vaše povratne informacije na poziv do 3. marca 2022.

Dodatne informacije o pozivu so na spletni strani Evropske komisije.