Skupno poročilo EUIPO in Europola o ponarejanju in piratstvu

Skupno poročilo EUIPO in Europola o ponarejanju in piratstvu.jpgPoročilo, ki sta ga skupaj pripravila Europol in Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO), podaja oceno ogroženosti zaradi kaznivih dejanj na področju intelektualne lastnine v EU. Temelji na predhodnih skupnih poročilih iz leta 2015 in 2017, z njim pa se nadaljuje dobro sodelovanje med obema organizacijama v boju proti ponarejanju in piratstvu.

Poročilo ugotavlja, da se kazniva dejanja na področju intelektualne lastnine nadalje razvijajo in pokrivajo skoraj vsak proizvodni sektor. Trg ponarejenega blaga ostaja visoko donosen in storilcem kaznivih dejanj zagotavlja priložnosti za ogromen dobiček. Večino kaznivih dejanj, ki vključujejo ponarejanje in piratstvo, izvajajo organizirane kriminalne skupine. Ključna izvorna država za vse vrste ponarejenega blaga ostaja Kitajska. Čeprav se večina ponaredkov na trgu EU proizvaja zunaj Evrope, je proizvodnja ponaredkov v Evropi naraščajoč trend.

Poleg tradicionalnih luksuznih predmetov, oblačil in modnih dodatkov ponaredki pokrivajo širok spekter vsakdanjega blaga, kot so kozmetika, elektronika, hrana in pijača, pesticidi, farmacevtski izdelki, igrače, deli vozil in tobačni izdelki. Poleg tradicionalnih kategorij izdelkov se vse pogosteje trguje s ponarejenimi izdelki, ki so potencialno nevarni za zdravje ljudi (ponarejena zdravila).

Ponarejeno blago se vse pogosteje pošilja v manjših pošiljkah ali prek hitre kurirske pošte, zato jih organi pregona težje odkrijejo. Še naprej se povečuje spletna trgovina s ponarejenim blagom. Skupna platforma za prodajo ponarejenega blaga so postali tudi družabni mediji. Rast interneta predstavlja za ponarejevalce tudi priložnost za piratstvo, nepooblaščeno prodajo in distribucijo knjig, iger, filmov in glasbe.

Celotno poročilo (v angleščini) na naslednji povezavi.

Povzetek (v slovenščini) na povezavi.