Seznam za nadzor ponarejanja in piratstva

Po podatkih Urada EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in OECD trgovina s ponarejenimi in piratskimi izdelki po vsem svetu znaša približno 460 milijard EUR na leto. Še posebej je prizadeta Evropska unija, saj ponarejeni in piratski izdelki predstavljajo približno 6,8 % vsega uvoza ali kar 121 milijard EUR na leto.

Evropska komisija je leta 2018 prvič objavila seznam Countefeit and Piracy Watch List (Seznam za nadzor ponarejanja in piratstva) z namenom spodbuditi upravljavce spletnih trgov in posrednike, ki jim zagotavljajo storitve, pa tudi izvršilne organe in vlade, da sprejmejo ukrepe za zaustavitev ali preprečevanje kršitev intelektualne lastnine. Cilj seznama je ozaveščanje potrošnikov EU o tveganjih nakupa s potencialno problematičnih trgov. Na seznam so uvrščeni ponudniki zunaj EU, ki so bili vpleteni v piratstvo ali prodajo ponarejenega blaga, osredotoča se na štiri področja poslovanja: spletne strani oziroma trgovine, ki ponujajo avtorsko varovane vsebine, platforme za e-trgovanje, spletne lekarne in fizične trge.

V decembru je Evropska komisija pripravila drugi seznam, ki je bil pripravljen v sodelovanju z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) in Europolom. Predhodno je bilo izvedeno tudi javno posvetovanje, v katerem so sodelovali imetniki znamk in avtorskih pravic, združenja in zveze, ki zastopajo imetnike pravic in združenja, ki se borijo proti kršitvam pravic intelektualne lastnine.

Več (v angleškem jeziku) je na tej povezavi.