Razstava "Ustvarjalnost je super hrana"

Urad RS za intelektualno lastnino z razstavo Ustvarjalnost je super hrana obeležuje štiri pomembne dogodke v letošnjem letu, in sicer 30-letnico svojega delovanja, 30 let samostojnosti države, predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije in razglasitev Republike Slovenije za evropsko gastronomsko regijo 2021. Razstava je na ogled na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju v Ljubljani med 1. avgustom in 15. septembrom 2021. Z razstavo želimo izvirno in ustvarjalno predstaviti področje intelektualne lastnine ter ga približati najširšemu krogu obiskovalcev.

Ustvarjalnost in inovativnost sta pomembni gibali gospodarskega in družbenega razvoja. Družba, ki je ustvarjalna, je uspešnejša in bolj konkurenčna, zato ima tudi višji življenjski standard. Pravice intelektualne lastnine – patenti, modeli, znamke, geografske označbe, avtorska in sorodne pravice – spodbujajo in hkrati nagrajujejo ustvarjalnost in inovativnost. Intelektualno lastnino smo na razstavi povezali in prepletli z dvema širokima področjema, in sicer s kulturo oziroma kulturno dediščino in hrano oziroma gastronomijo. Od tod tudi naslov razstave – ustvarjalnost, ki je povezana s kulturo in s področjem intelektualne lastnine je za posameznika in družbo pomembna, saj daje našemu življenju dodatno vitalnost in energijo - je kot super hrana. Poudariti želimo še, da je bila slovenska družba ves čas ustvarjalna in inovativna, ter navdušiti sedanje in prihodnje generacije za nadaljnji tovrstni razvoj.

Nosilec projekta je urad, ki je skupaj s Tehniškim muzejem Slovenije razstavo tudi vsebinsko zasnoval. Pri projektu so na povabilo urada sodelovali še Muzej krščanstva na Slovenskem, Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Slovenski šolski muzej, Združenje SAZAS k. o., AIPA, k. o., Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Rokodelski center Ribnica, Odbor za označbo porekla idrijske čipke ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Razstavo sta omogočila EUIPO (Urad EU za intelektualno lastnino) ter Turizem Ljubljana.

Aktualne novice ter termini vodstev po razstavi so na spletni strani http://www.uil-razstava.si.