Raziskava EUIPO ugotavlja, da 93 % malih in srednjih podjetij z registriranimi pravicami intelektualne lastnine opaža pozitiven vpliv na svoje poslovanje

Raziskava o stanju intelektualne lastnine v evropskih malih in srednjih podjetjih za leto 2022, ki jo je objavil Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) prek Evropskega observatorija za kršitve pravic intelektualne lastnine, kaže, da ima le 10 % malih in srednje velikih podjetij (MSP) v EU registrirane pravice intelektualne lastnine, kot so nacionalne in evropske blagovne znamke, modeli in patenti. Glede na raziskavo velika večina MSP v EU morda ne ve, kako najbolje izkoristiti svoje intelektualno premoženje ali kje poiskati pomoč pri razvoju strategij na področju intelektualne lastnine.

Kljub temu pregled stanja MSP za leto 2022 kaže tudi, da so skoraj vsa (93 %) MSP z registriranimi pravicami intelektualne lastnine doživela pozitiven učinek na svoje poslovanje. MSP so navedla izboljšan ugled ali podobo podjetja (60 %), boljšo zaščito intelektualne lastnine (58 %) in boljše dolgoročne poslovne možnosti (48 %) zaradi registracije pravic intelektualne lastnine.

Zakaj je registracija intelektualne lastnine pomembna

Ekonomske študije kažejo pozitivno povezavo med lastništvom pravic intelektualne lastnine in gospodarsko uspešnostjo, ki je še posebej močna za MSP. Podjetja, ki imajo pravice intelektualne lastnine, imajo za 68 % več prihodkov na zaposlenega kot MSP, ki teh pravic nimajo.

Glede na raziskavo je glavni razlog, zakaj MSP niso zaščitila svoje intelektualne lastnine ta, da niso videla dodatnih koristi od registracije pravic intelektualne lastnine (35 %). Drugi navedeni razlogi so: menijo, da njihova intelektualna lastnina ni dovolj inovativna za registracijo (20 %), nimajo dovolj znanja (19 %) ali ne izpolnjujejo zahtev za registracijo (19 %).

Glede najbolj priljubljenih razlogov za registracijo MSP menijo, da pravice intelektualne lastnine pomagajo preprečevati kopiranje (66 %), tesno pa jim sledita povečanje vrednosti in podobe njihovega podjetja (65 %) ter zagotavljanje boljše pravne varnosti (63 %). Polovica MSP meni, da je razlog za registracijo tudi učinkovito uveljavljanje.

Kršitev pravic intelektualne lastnine

Študija obravnava tudi kršitve in kako se MSP spopadajo s to težavo. Med MSP, ki imajo registrirano pravico intelektualne lastnine, jih je 15 % utrpelo kršitev pravic intelektualne lastnine, najpogosteje v zvezi z blagovnimi znamkami, kar je povzročilo izgubo prometa in ugleda. Devet od desetih teh MSP je sprejelo ukrepe za uveljavljanje svojih pravic intelektualne lastnine, zlasti z neposrednimi pogajanji.

Na splošno se 85 % MSP, ki so imela registrirane pravice intelektualne lastnine, zanaša na posebne ukrepe za ugotavljanje morebitnih kršitev svojih pravic intelektualne lastnine. Večinoma se zanašajo na povratne informacije strank, naključne informacije ali uporabljajo sistematično spremljanje.

Podpora za MSP

MSP predstavljajo 99 % vseh podjetij v EU. Zaposlujejo približno 100 milijonov ljudi in ustvarijo več kot polovico evropskega BDP. Kljub temu, da jih je pandemija COVID-19 močno prizadela, imajo ključno vlogo v vseh gospodarskih sektorjih in so ključnega pomena za spodbujanje inovacij.

EUIPO je skupaj z Evropsko komisijo ter nacionalnimi in regionalnimi uradi za intelektualno lastnino v EU začel izvajati vrsto pobud za podporo MSP v EU na področju intelektualne lastnine.

Sklad za MSP, ki je bil ustanovljen po pandemiji in še vedno deluje, je shema nepovratnih sredstev, ki MSP zagotavlja finančno pomoč za prijave blagovnih znamk, modelov in patentov. Od začetka izvajanja te pobude januarja 2021 jo je v EU izkoristilo skoraj 30.000 podjetij.

Na spletni strani Observatorija si lahko ogledate celotno poročilo o raziskavi v angleškem jeziku.