Publikacija o dosežkih in mejnikih Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine

Publikacija je nastala ob 10. obletnici prenosa Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine z Evropske komisije na Urad Evropske unije za intelektualno lastnino. Opazovalni urad je bil sicer vzpostavljen že leta 2009 za spodbujanje varstva in uveljavljanja pravic intelektualne lastnine ter pomoč v boju proti vse večji grožnji, ki jo predstavljajo kršitve pravic intelektualne lastnine v Evropi. Na podlagi Uredbe (EU) št. 386/2012 Evropskega parlamenta in Sveta je 5. junija 2012 prešel pod okrilje Urada Evropske unije za intelektualno lastnino, zato letos obeležuje deseto obletnico.

Trije glavni cilji opazovalnega urada so:

  • zagotavljanje podatkov, ki omogočajo oblikovanje učinkovite politike EU glede uveljavljanja pravic intelektualne lastnine in podporo inovacijam in ustvarjalnosti,
  • zagotavljanje podatkov, orodij in baz za podporo organom pregona v boju proti kršitvam pravic intelektualne lastnine,
  • ozaveščanje o pomenu pravic intelektualne lastnine in negativnih posledicah njihovih kršitev.

V sklopu mednarodnega sodelovanja z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino je pod okriljem slovenskega urada za intelektualno lastnino junija 2020 nastalo spletno mesto o ponarejanju in piratstvu originalen.si, katerega namen ozaveščanje slovenske javnosti o problemu ponarejanja in piratstva ter gospodarskih in drugih posledicah obeh pojavov za družbo, okolje, imetnike pravic intelektualne lastnine in potrošnike. Obenem je bil cilj seznaniti potrošnike s tveganji, ki jih ponarejeno in piratsko blago lahko pomeni za njihovo zdravje in varnost.

Publikacijo si lahko ogledate na spletni strani Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (v angleščini).