Prodaja prek spletnih platform za trgovanje

Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) je objavil raziskavo o računih ponudnikov na platformah tretjih oseb za trgovanje, ki proučuje spletne poslovne modele, s katerimi se kršijo pravice intelektualne lastnine (PIL).

Namen raziskave je bil poglobiti razumevanje načinov, s katerimi kršitelji PIL spletne platforme zlorabljajo za trženje blaga in storitev in kako delujejo poslovni modeli kršiteljev ter na podlagi tega zbrati novo znanje za uspešnejši boj proti temu pojavu.

Leta 2019 je ocenjena vrednost ponarejenega in piratskega blaga, uvoženega v EU, znašala do 119 milijard EUR oziroma 5,8 % vsega uvoza v EU. Glavni delež te vrednosti se nanaša na trgovanje prek spleta. Spletne platforme so namreč zelo iskan kanal za prodajo tega blaga, njihova zloraba pa je postala pomemben vir prihodkov kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s prodajo ponarejenega in piratskega blaga.

Pojavljajo se težnje - npr. zloraba različnih funkcionalnosti platform družbenih medijev, manipulacija s storitvami spletnega oglaševanja, odpiranje več računov z različnimi imeni, ki ovirajo prizadevanja za uveljavljanje PIL.

Raziskava opisuje različne dejavnosti, s katerimi se kršijo PIL s prodajo piratskega in ponarejenega blaga prek spletnih platform tretjih oseb. Predstavlja tudi ključne ukrepe za uveljavljanje pravic, ki so na voljo organom pregona, spletnim platformam in imetnikom PIL na posamezni stopnji dobavne verige (od proizvodnje do dobave). V zaključku izpostavi različne ukrepe, politike in taktike za odpravljanje kršitev PIL, med katerimi so ukrepi za uveljavljanje pravic in prostovoljni ukrepi, sprejeti v okviru sodelovanja med vsemi vključenimi zainteresiranimi stranmi.

Raziskava (v angleškem jeziku) je dostopna tukaj, povzetek (v slovenskem jeziku) pa na tej strani.