Poročilo EUIPO o stanju na področju kršitev pravic intelektualne lastnine

Porocilo_krsitev_pravic-IL_2020.jpgUrad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) je 10. junija 2020, ob svetovnem dnevu boja proti ponarejanju, objavil poročilo o stanju na področju kršitev pravic intelektualne lastnine, ki združuje ugotovitve različnih poročil EUIPO o intelektualni lastnini, vključno z ugotovitvami preiskav, izvedenih z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Evropskim patentnim uradom (EPU).

V poročilu EUIPO ocenjuje, da vlade po vsej EU zaradi prisotnosti ponarejenega blaga na trgu skupno izgubijo do 15 milijard EUR letno v obliki neposrednih in posrednih davkov ter socialnih prispevkov, ki jih nezakoniti proizvajalci ne plačajo. 

Poleg tega se po oceni EUIPO vsako leto v EU zaradi ponarejanja izgubi do 19 milijard EUR prodaje v sektorjih kozmetičnih izdelkov in izdelkov za osebno nego, vina in žganih pijač, farmacevtskih izdelkov ter igrač in iger. Ocena skupne izgube prodaje v teh štirih sektorjih za Slovenijo znaša 44 milijonov EUR, od tega je največja izguba prodaje v sektorju farmacevtskih izdelkov (19 milijonov EUR). Analiza EUIPO tudi  kaže, da so bili evidentirani  ponarejeni izdelki ocenjeni kot resno tveganje za potrošnika. 

Novo poročilo razkriva tudi povezave med ponarejanjem in drugimi hudimi kaznivimi dejanji, kot sta na primer trgovina s prepovedanimi drogami in pranje denarja. 

Poročilo (v angleškem jeziku) najdete na tej povezavi, povzetek (v slovenskem jeziku) pa tukaj.