Pojav ponaredkov novih zdravil za zdravljenje bolezni COVID-19

Zaradi nenehnega naraščanja števila okužb z virusom SARS-CoV-2, še posebej zaradi novih različic, se ustvarja dodaten pritisk za iskanje učinkovitejših in dostopnejših možnosti zdravljenja, zlasti z zdravili, ki se uporabljajo za zdravljenje bolnikov z zmernim potekom bolezni ali za zmanjšanje tveganja za hud potek bolezni COVID-19. Pred kratkim je s strani številnih pristojnih organov prejelo dovoljenje za promet več novih zdravil za zdravljenje bolezni COVID-19, zlasti protivirusnih zdravil in monoklonskih protiteles. Ta zdravila so na voljo v peroralni obliki (v obliki tablet ali kapsul, ipd.) in niso omejena zgolj na bolnišnično uporabo, ampak se na podlagi zdravniškega recepta izdajajo pacientom za domačo uporabo, zato so širše dostopna, kar skupaj z večjim povpraševanjem in zaenkrat omejenim dostopom še povečuje tveganje za ponarejanje.

Tovrstna zdravila lahko predpiše le zdravnik na recept, izdajajo pa se samo v lekarnah. Distribucija odobrenih zdravil, za katera je bila v postopku pridobitve dovoljenja za promet preverjena njihova kakovost, varnost in učinkovitost, je regulirana in pod nadzorom pristojnih organov. Nobeno odobreno zdravilo, ki se izdaja na recept, ni na voljo za spletno prodajo.

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) zato opozarja prebivalce Slovenije, da je nakup zdravil na nepreverjenih spletnih straneh, z dostavo po pošti ali preko nepreverjenih oz. nezakonitih posrednikov, skrajno tvegan za zdravje in življenje posameznika, saj so takšna zdravila lahko lažna in namerno predstavljena kot prava, odobrena zdravila (vir: JAZMP).