Ogromna škoda za gospodarstvo EU zaradi piratstva in ponarejanja

Ogromna škoda za gospodarstvo EU zaradi piratstva in ponarejanja.jpgUrad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) je 6. junija 2019, ob svetovnem dnevu boja proti ponarejanju, objavil poročilo o stanju kršitev pravic intelektualne lastnine, ki združuje ugotovitve raziskave, ki jo je v zadnjih letih opravil EUIPO prek Evropskega opazovalnega organa o kršitvah pravic intelektualne lastnine (Observatory) o obsegu in gospodarskih posledicah teh kršitev.

EUIPO že več let spremlja gospodarski vpliv ponarejanja v enajstih ključnih gospodarskih sektorjih EU, ki so izpostavljeni kršitvam pravic intelektualne lastnine. To so: kozmetika in osebna nega; oblačila, obutev in dodatki; športna oprema; igrače in igre; nakit in ure; ročne torbe in prtljaga; posneta glasba; žganja in vino; farmacevtski izdelki; pesticidi in pametni telefoni.

V študiji, ki je bila izvedena v partnerstvu z Evropskim patentnim uradom (EPO), je EUIPO ugotovil, da skupni prispevek industrij, ki intenzivno uporabljajo pravice intelektualne lastnine, v EU predstavlja 42 % BDP (5,7 bilijona EUR) in zagotavlja delo 28 % populacije ter 10 % v drugih gospodarskih sektorjih. Zaradi visoke vrednosti, povezane s pravicami intelektualne lastnine, je kršitev teh pravic donosna kriminalna dejavnost, ki povzroča znatno škodo lastnikom pravic in gospodarstvu.

Na podlagi objavljenega poročila o stanju kršitev pravic intelektualne lastnine EUIPO ocenjuje, da je zaradi ponarejanja v EU izgubljenih do 60 milijard EUR letno (7,4 % celotne prodaje) in 468.000 delovnih mest.

V Sloveniji so letne izgube zaradi ponarejanja in piratstva ocenjene na 215 milijonov EUR, kar ustreza 12 % obsega prodaje v omenjenih enajstih gospodarskih panogah, skupno število izgubljenih delovnih mest je 1.979. Glede na analizo znaša celotna vrednost izgub 104 EUR na slovenskega državljana letno.

EUIPO skupaj z javnimi in zasebnimi partnerji izvaja ter podpira številne ukrepe za reševanje problematike piratstva in ponaredkov. Dejavnosti zajemajo zagotavljanje informacij lastnikom pravic, sodelovanje z Europolom pri širšem odzivanju na kazniva dejanja v zvezi z intelektualno lastnino, zlasti z udeležbo pri financiranju specializirane enote za kriminal v okviru Europola, ki podpira prizadevanja Evropske komisije za obravnavo ponudbe ponarejenega blaga v tretjih državah, pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri varstvu pravic intelektualne lastnine, zagotavljanje informacij o razpoložljivosti zakonito dostopnih digitalnih vsebin ter o vplivu nakupa ponarejenega blaga ali nezakonitega dostopa do digitalnih vsebin na gospodarstvo in družbo.

Več (v slovenskem in angleškem jeziku) je na tej povezavi.