Nova pravila o DDV pri e-trgovanju

Obračun davka na dodano vrednost (DDV) pri čezmejnem e-trgovanju se v EU posodablja. S 1. julijem 2021 ne bo več veljala oprostitev plačila DDV za uvoz blaga v vrednosti, ki ne presega 22 EUR, ampak se bo za vse blago, uvoženo v EU, plačal DDV. To zagotavlja, da blago, ki se uvaža iz držav izven EU, nima prednosti glede DDV v primerjavi z blagom, ki se kupuje znotraj EU.

Nova pravila so prilagojena za enotni digitalni trg, z njimi pa se bo zagotovila bolj poštena obdavčitev in bolj enostavna ter skladna pravila o DDV za vse vpletene v e-trgovanje.

Več informacij je na voljo tukaj.

Informacije glede zaračunavanja stroškov carinskega posredovanja so na voljo na spletnih straneh carinskih zastopnikov (npr. Pošti Slovenije), ki bodo poskrbeli za izvedbo carinskih formalnosti ob sprostitvi pošiljke v prosti promet.