Količina ponarejenega blaga, zaseženega na meji EU, se povečuje

Leta 2021 sta bila količina in vrednost ponarejenega blaga, ki so ga carinski organi zadržali na meji EU, večja kot leta 2020. Medtem ko se je vrednost zaseženega blaga v primerjavi s prejšnjim letom povečala le za 4 %, se je količina blaga, ki je bilo leta 2021 zadržano na meji EU, povečalo za 56 %.

 

Tudi na notranjem trgu so policija in organi za nadzor trga ustavili več ponarejenega blaga kot leta 2020 (povečanje za več kot 16 %). Vendar se je vrednost tega blaga zmanjšala zaradi večjega deleža zadržanih predmetov, ki so pripadali cenejšim kategorijam izdelkov.

V celotni EU se je število zadržanih predmetov leta 2021 v primerjavi z letom 2020 povečalo za skoraj 31 %, vendar so bili vredni več kot 1,9 milijarde EUR, kar je nekoliko manj kot leta 2020.

Podatke sta objavila Generalni direktorat Evropske komisije za obdavčenje in carinsko unijo (GD TAXUD) in Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) v skupnem dokumentu z naslovom "Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine v EU: rezultati na meji EU in na notranjem trgu EU 2021".

Embalažni materiali so bili po številu zadržanih predmetov vodilna identificirana podkategorija, sledili so cigarete ter etikete, oznake in nalepke. Embalažni materiali ter etikete, oznake in nalepke imajo potencialni multiplikativni učinek na proizvodnjo več ponarejenih izdelkov, saj se v ponarejeno embalažo ali s ponarejeno etiketo zavijejo ponarejeni izdelki brez blagovne znamke. Po ocenjeni vrednosti pa so med zadržanimi izdelki vodila oblačila, sledile so jim ure in avdio-video naprave.

Tako kot v prejšnjih letih ostaja Kitajska glavna država porekla za večino ponarejenega blaga, ki je leta 2021 vstopilo v EU, sledita ji Turčija (iz katere je bila najbolj zadržana kategorija oblačil) in Hongkong na Kitajskem (iz katerega je bila najbolj zadržana kategorija etiket, oznak in nalepk).

Več informacij o tej temi si lahko ogledate v povzetku poročila v slovenščini ali v celotnem poročilu v angleščini.