Izveden spletni seminar o ponarejanju

Urad RS za intelektualno lastnino je 15. oktobra v sodelovanju s SRIP Tovarne prihodnosti, Finančno upravo RS in Združenjem slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino izvedel spletni seminar z naslovom “Ponarejanje – kako se zavarovati in ukrepati”.

Uvodoma je direktor SRIP Tovarne prihodnosti predstavil delovanje SRIP-a, cilje in članstvo. Nato so udeleženci v predstavitvi s strani Urada RS za intelektualno lastnino spoznali naloge urada, pomen varstva intelektualne lastnine in različne pravice, poročila, ki preučujejo pomen pravic intelektualne lastnine v gospodarstvu in gospodarsko škodo, ki jo povzročata ponarejanje in piratstvo. Predstavnica Finančne uprave RS je predstavila postopek carinskih organov ob kršitvah pravic intelektualne lastnine in kako vložiti zahtevo za carinsko ukrepanje.

Člani Združenja slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino so predstavili uveljavljanje pravic industrijske lastnine ob kršitvi. Udeleženci so izvedeli, kako je definirana posamična kršitev (patent, znamka, model) in spoznali nekaj primerov kršitev na trgu, kakšne so izkušnje zastopnikov v postopkih pred sodišči (tožbe, začasne odredbe, odškodnine) ter kakšen je lahko strateški razmislek pri uveljavljanju pravic preko sodišč.

Spletnega seminarja so se udeležili predstavniki podjetij, zastopniki s področja intelektualne lastnine in predstavniki podpornega okolja za podjetništvo.