EUIPO in EUROPOL objavila skupno poročilo

IP_crime_2020.jpgUrad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in EUROPOL sta objavila poročilo o različnih načinih povezanosti kaznivih dejanj s področja intelektualne lastnine z drugimi oblikami kriminalnih dejavnosti.

Poročilo ima obliko priročnika in predstavlja študije primerov, v katerih so kazniva dejanja s področja intelektualne lastnine povezana z drugimi oblikami kriminala. Študije primerov prikazujejo, kako so najrazličnejša kazniva dejana (na primer pranje denarja, ponarejanje dokumentov, kibernetska kriminaliteta, goljufija, proizvodnja prepovedanih drog, trgovanje s prepovedanimi drogami in terorizem) povezana s kriminalom na področju intelektualne lastnine.

Pojmovanje kaznivih dejanj s področja intelektualne lastnine kot kazniva dejanja brez žrtev je napačno in lahko privede do tega, da se škodi, ki jo ta kazniva dejanja povzročajo, nameni premajhna pozornost.  

Celotno poročilo (v angleškem jeziku) na naslednji povezavi.

Povzetek (v slovenskem jeziku) na povezavi.